Waversesteenweg 1600 ch. de Wavre - Brussel 1160 Bruxelles - Belgium - Phone +32 (0)2 672 95 90 - Fax +32 (0)2 672 84 97

Geluidsniveaumeter (sonometer)


De XL2 is een nauwkeurige sonometer voor evenementen en milieugerelateerde geluidsmonitoring. Verschillende meetvariaties zijn simultaan weergeefbaar. Effectief niveau, Lmin, Lmax, Leq kunnen gemeten worden in combinatie met frequentieweging A, C of Z en tijdsweging fast, slow en optionele impuls. Alle resultaten kunnen tegelijkertijd worden opgeroepen.


Alle gegevens kunnen worden opgeslagen op de meegeleverde microSD kaart. Daarnaast biedt de XL2 de mogelijkheid tot wav-file opname voor een volledige documentatie van de gemeten geluidsniveaus en kunnen voice notes (stemaantekeningen) bijgevoegd worden voor elke meting.

Real Time Analyzer RTA


De RTA is perfect geschikt voor het bijvoorbeeld optimaliseren van geluids-systemen en zalen. De XL2 meet en logt breedbandwaarden en het real-time spectrum in 1/1 of 1/3 octaafbandresolutie volgens IEC 61260 klasse 0. De meetresultaten van het breedband- en RTA spectrum zijn simultaan beschik-baar.

FFT Analyse


De real-time FFT is de ideale tool voor visualisatie van kamfilters en smalband effecten. Hij meet het effectieve en het gemiddelde niveau Leq in drie reeksen over de hele geluidsband. Het optionele Extended Acoustic Pack biedt een bijkomende hogeresolutie Zoom-FFT tot 0,4k Hz stappen in het frequentiebereik 5 Hz - 20 kHz. De Spectral Limits optie breidt de FFT Analyse verder uit met trace capturing, relatieve curveweergave en uitgebreide tolerantie handling.

RT60 Reverberatietijd


De XL2 meet het vermogensverval in de range van 63 Hz tot 8 kHz door de Schroeder methode in 1/1 octaafbanden. Automatische triggering en gemiddeldeberekening van meerdere metingen vereenvoudigen de bediening en verkorten de nodige metingsperiode. Als testsignaal bruikbaar als impulsbron of gated pink noise. Het optionele Extended Acoustic Pack breidt de RT60 meting uit tot een 1/3 octaafbandresolutie.

Polariteit


Gelijke polariteiten zijn belangrijk om de linker- en rechterspeaker te paren voor een stereo geluidsbeeld. De XL2 meet de polariteit van kabels, enkelvoudige speakers en speaker cabinets. De gedetailleerde resultaatpagina geeft de gemeten polariteit van de octaafbanden van 125 Hz tot 8 kHz weer. Dit laat toe om een diepgaande verificatie uit te voeren van het verband tussen polariteit en frequentie. Als testsignaal geldt het polariteitssignaal geleverd op de NTi Audio Test CD of de Minirator signaalgenerator.

Delay Tijd


De Delayfunctie wordt gebruikt bij het nauwkeurig opstellen van delay line arrangementen, dit wil zeggen de richting van de signaalbron optimaliseren. De XL2 meet de delaytijd tussen het elektronische referentiesignaal en het akoestisch signaal van de speaker. De vereiste akoestische delayinstellingen worden automatisch weergegeven zodat de geluidsingenieur rechtstreeks de gemeten delaywaarden kan ingeven in het geluidsrack.

Speech Intelligibility STIPA - Spraakverstaanbaarheid (optioneel)


De XL2 Analyzer meet de spraakverstaanbaarheid volgens de laatste revisie van standaard IEC 60268-16:2011 (editie 4) en oudere edities. Dit laat toe omgevingsgeluid te corrigeren en automatisch gemiddelden te berekenen voor herhaalde metingen. De XL2 geeft de gemeten resultaten weer als STI of CIS, vergezeld door de individuele niveaus en modulatie index van de zeven octaafbanden.


De metingsresultaten worden bekomen vanaf een dedicated STIPA testsignaalbron:


• NTi Audio TalkBox: Akoestische signaalgenerator, vereist voor audiosys-    temen met stemmicrofoons

• Minirator MR-PRO: Testsignaalgenerator, vereist voor audiosystemen met    line inputs

• STIPA Test CD (inbegrepen)

1/12 Octaafband Analyse (optioneel)


De Spectral Limits Optie breidt de functionaliteit van de XL2 uit door middel van een RTA analyzer met spectrale resolutie van 1/1 tot 1/12 octaven. De XL2 Analyzer vergelijkt de spectrale metingen met een tolerantieband en geeft de uitzonderingen per frequentieband weer. De pass/fail voorwaarde wordt verder weergegeven door de limietknop en doorgestuurd naar de I/O interface van het instrument teneinde een extern alarm aan te sturen zoals bv. de Stack Light.

Level RMS/THD+N


De XL2 met gebalanceerde XLR en ongebalanceerde RCA inputs biedt een uitgebreide, hoogwaardige audioanalyzer. Hij meet tegelijkertijd balance, niveau, distortie (THD+N) en frequentie. De ingebouwde luidspreker of hoofdtelefoon output laat audiomonitoring toe van het input signaal of simpelweg de restvervorming. De geoptimaliseerde lage distortie en low noise design ondersteunen niveaumetingen tot -112dBu en restvervormingen doorgaans kleiner dan -100dB, hetgeen ongeëvenaard is in handheld meetinstrumenten.

Scope


De Scope functie visualiseert de waveform van het elektrische input signaal en triggert volgens de meest aanwezige frequentie met automatische selectie van schaal voor de X-as (tijd) en Y-as (niveau). De meest dominante frequentie wordt weergegeven bovenaan het Scope scherm.

Functies

Type Approval Optie


De Type Approval Optie upgrade de XL2 naar een XL2-TA, de ideale sonometer voor gecertifieerde geluidsmetingen. De XL2-TA vormt met de M2230 meetmicrofoon en de ASD kabel een Type Approved geluidsmeter met een klasse 1 performance volgens IEC61672:2003, IEC61260:2003 en type 1 performance volgens ANSI S1.4:2006. De afzonderlijke werking laat monitoring van de niveauparameters toe terwijl klasse 1 metingen uitgevoerd worden.


Type approved geluidsmeter configuratie (niet inbegrepen bij aankoop van enkel Type Approval Optie)


• XL2-TA Sonometer (XL2 et Type Approval Optie inbegrepen)

• Firmware V2.52

• Optioneel: Extended Acoustic Pack

• M2230 Meetmicrofoon

• ASD Cable

• NTi Audio Precision Calibrator

Extended Acoustic Pack Optie


Het Extended Acoustic Pack ondersteunt de dagelijkse taken van geludisexperts. Het biedt bijkomende features aan voor geluidsniveaulogging en akoestische metingen zoals het opnemen van lineaire WAV files, percentielstatistieken, niveau van geluidsblootstelling, 100ms logging, event monitoring, reverberatietijd RT60 in 1/3 octaafresolutie, Zoom-FFT met 0,4 Hz resolutie en nog veel meer.

Speech Intelligibility STIPA Optie (spraakverstaanbaarheid)


De XL2 Analyzer meet de spraakverstaanbaarheid volgens de laatste revisie van standaard IEC 60268-16:2011 (editie 4) en oudere edities. Dit laat toe omgevingsgeluid te corrigeren en automatisch gemiddelden te berekenen voor herhaalde metingen. De XL2 geeft de gemeten resultaten weer als STI of CIS, vergezeld door de individuele niveaus en modulatie index van de zeven octaafbanden.

Cinema Meter Optie


De Cinema Meter vormt een ideale oplossing voor het efficiënt kalibreren en herhaaldelijk controleren van speakersystemen in bioscopen volgens SMPTE ST 202:2010 en SMPTE RP 200:2012. Een interactieve assistentwizard begeleidt de gebruiker doorgeen de kalibratie en het verificatieproces.


Features


• Genereer metingstemplates inclusief de X-curve die het beste past bij de    grootte van de bioscoop

• Kalibratie assistent voor opname van referenciedata voor elk kanaal alsook    headroom tests

• Gemiddeldeberekening van verschillende microfoonposities

• Verificatie assistent voor periodieke bioscoopmetingen en vergelijking met    referentiedata

Spectral Limits Optie


De Spectral Limits Optie breidt de functionaliteit van de XL2 uit door middel van een RTA analyzer met spectrale resolutie van 1/1 tot 1/12 octaven. De XL2 Analyzer vergelijkt de spectrale metingen met een tolerantieband en geeft de uitzonderingen per frequentieband weer. De pass/fail voorwaarde wordt verder weergegeven door de limietknop en doorgestuurd naar de I/O interface van het instrument teneinde een extern alarm aan te sturen zoals bv. de Stack Light. Deze optie voegt ook een RTA Analyzer met 1/6 en 1/12 octaafresolutie, door de gebruiker gekozen ranges voor de FFT Analyzer en trace capturing functionaliteit. De XL2 toont de spectrum resultaten in een absolute of relatieve curve.


Features


• FFT en 1/12 octaaffunctie

• Vastleggen van meerdere lezingen in het interne geheugen

• Vergelijken van meetresultaten met relatieve of absolute    curveweergave

• Uitgebreide tolerance handling met masks gebaseerd op captures    voor passed/failed   metingen

• Export en import van tolerantie en capture bestanden

• 1/12 octaaffunctie

• Hogeresolutie RTA functie 1/12 Oct + Tol

• Selecteerbare 1/1, 1/3, 1/6 en 1/12 octaafresolutie

• Frequenctieband afluistering via speaker op achterkant

• FFT functie

• Hogeresolutie Zoom-FFT met selecteerbare frequenctie ranges en    resolutie tot 0.4 Hz in de range   van 5 Hz tot 20 kHz

• SLMeter/RTA functie

• True peak level in 1/1 en 1/3 octaafresolutie


Remote Measurement Optie


De Remote Measurement Optie laat toe om gecapteerde meetdata in real-time te verwerken in bijvoorbeeld Microsoft Excel of LabView. Verbindt de XL2 met de PC en programmeer uw eigen meetapplicatie voor monitoring van geluidsniveau, audioanalyse of geautomatiseerde metingen. Deze optie bevat een command set voor opvragen van de XL2 meetdata. Applicatievoorbeelden zijn beschikbaar via download.


De ondersteunde XL2 meetfuncties zijn:


• Geluidsniveaumeter en spectrum analyzer

• Audio analyzer RMS/THDN


XL2 Projector (Gratis Download)


De XL2 Projector is een gratis software tool waarmee de display van de XL2 in real-time op een PC scherm wordt weergegeven. Het virtuele keyboard laat controle van de XL2 toe via muisklikken op de PC.


Toepassingens:


• Live geluidsingenieurs kunnen geluid monitoren vanop afstand. De    achtergrondkleur van de XL2 Projector   kleurt van groen naar rood volgens    de ingestelde limieten

• Opleiding en training in audio en akoestiek

Sound Level Predictor


De Sound Level Predictor is een gratis softwaretool voor PC waarmee de geluidsman 10 minuten in de toekomst kan kijken en een eenvoudige weergave krijgt te zien van het voorspelde geluidsniveau.


Klankmannen moeten vaak werken met het rode licht op de loer omdat de maximale geluidsniveaus overschreden zijn. De onmiddellijke en logische reactie is om meteen de gain naar beneden te halen waardoor de kwaliteit van de mix vaak in het gedrang komt.


Behoudt de kwaliteit van de mix


De Sound Level Predictor geeft de klankman een voorsprong in het geval dat het geluidsniveau de komende 10 minuten overschreden zou worden. Dit geeft hem genoeg tijd om de energie in de mix bij te sturen door individuele instrument- en stemniveaus en frequenties aan te passen. De kwaliteit van de mix wordt zo minder gecompromitteerd dan bij het simpelweg wegtrekken van de main gains.


Sound Level Predictor ondersteunt FOH-Engineer


Een snelle blik naar de grafische display toont de speelstatus zodat de klankman snel kan zien dat het niveau al dan niet overschreden dreigt te worden. De Sound Level Predictor werkt dus eerder “mee” met de klankman in plaats van het “kwade rode licht” te zijn.


Systeemvereisten:


• PC met Windows XP, Vista of Windows 7

• Remote Measurement Optie geïnstalleerd op XL2XL2 Data Explorer


De XL2 Data Explorer is een PC gebaseerde applicatie met een krachtige dataprocessor voor snelle en eenvoudige analyse van geluids-metingsgegevens. Visualiseer, analyseer en controleer bijna oneindig veel datapunten met deze tool speciaal ontworpen voor akoestische experts en professionals in geluidsmeting. De XL2 Data Explorer biedt een handige manier om de data te bekijken en beheren én of snel professionele geluidsrapporten op te stellen.Bekijk data sheet

Meetmicrofoons


Een gamma meetmicrofoons zijn beschikbaar om aan alle eisen te voldoen. De meetmicrofoons vormen samen met de XL2 een uitgebreide en complete geluidsmeter en akoestische analyzer.


De microfoons zijn 48V fantoom gevoed en bezitten een elektronische datasheet. De Automated Sensor Detection (ASD) van de XL2 leest automatisch deze elektronische datasheet zodat microfoonmodel en kalibratiedata foutloos worden ingelezen. Dit versnelt de opstelling en garandeert nauwkeurige resultaten bij iedere meting.

Ever-ready Pouch


De Ever-ready Pouch beschermt de XL2 tijdens transport en werking. Met de handige riem-clip kan de XL2 snel en gemakkelijk overal worden meegenomen. De Ever-ready Pouch laat toe om de XL2 te bedienen zelfs wanneer deze erin zit.

Stroomadapter


Stroomadapter met verwisselbare plugs.

Batterijoplader


De batterijoplader laadt snel en efficiënt de batterij op terwijl u de XL2 gebruikt. Wordt geleverd met een extra batterij.

ASD Kabel


Met de ASD kabel kunnen de microfoons “verlengd” worden. Deze kabels sturen de kalibratiegegevens en andere elektronische gegevens van de meetmicrofoon naar de XL2 door. Tot maximaal 4 kabels kunnen in serie aangesloten worden. Lengte: 5m.

XL2 Mounting Adapter


Deze adapter laat toe om de XL2 op een microfoonstatief te bevestigen. Adapter voor 3/” en 5/8” zijn inbegrepen.

Stacklight met Digital I/O Adapter Box


De XL2 maakt gebruik van de externe Stack Light via de Digital I/O Adapter Box. Een visuele weergave door middel van een groen, oranje en rood licht geven de bereikte limieten weer.


Toepassingen:


• Geluidsniveaul monitoring bij live events of in clubs

• De Stack Light kleurt oranje voor geluidsniveaus tegen de limiet, rood voor    een overschrijding ervan

• Monitoring voor dndustriele geluidsvervuiling

• Passed / Failed metingen (hiervoor is de XL2 Spectral Limits Optie vereist)

Exel System Case


Deze compacte opbergkoffer beschermt de XL2 bij transport en werking. Plaats is voorzien voor handheld instrumenten, kabels en microfoons.

Precision Kalibrator 94/114dB


De precision calibrator wordt gebruikt om nauwkeurige metingen te garanderen. Hij genereert 94 of 114 dBSPL referentietonen @ 1 kHz voor kalibratie van 1/2” en 1/4” microfoons.

XL2 Input Keypad


De XL2 Input Keypad heeft 4 knoppen waarmee “events” kunnen worden getriggered zoals bijvoorbeeld omgevingsgeluid of geluid veroorzaakt door andere bronnen dan de te meten bron. De Input Keypad wordt rechtstreeks op de XL2 geconnecteerd, hiervoor is de Extended Acoustic Pack vereist.

Digital I/O Adapter PCB


De XL2 Analyzer kan samen met de Digital I/O Adapter PCB gebruikt worden om externe randapparatuur aan te sturen zoals bijvoorbeeld een geluidsindica-tielamp of alarm.

MA220 Microfoon PreAmplifier


Hij bezit tevens een elektronische datasheet voor snelle setup en gegarandeerde nauwkeurige metingen.

48V → ICP® Adapter


Wordt aangesloten op de XL2 en vormt een power supply voor alternatieve microfoons of sensoren.


Specificaties: (@ sensor gevoeligheid = 50 mV/Pa en output impedantie < 100 Ohm)


• Residual Noise Floor typical: 17 dB(A)

• Maximum SPL: 140 dB

SD Cards


Breidt het geheugen van de XL2 uit met individueel geteste high performance SD kaarten.


16 GByte: NTi Audio # 600 000 385

32 GByte: NTi Audio # 600 000 386


De 32 GByte SD kaart kan ongeveer 60 uur lineaire wav-file opslag met datalogging bevatten..

Kalibratiecertificaat fabrikant


Het kalibratiecertificaat duidt de individuele productdata aan met serienummer. De kalibratie- en afstellingsprocedures worden uitgevoerd volgens de EN ISO / IEC standaarden.


Een jaarlijke herkalibratie is aangeraden om de nauwkeurigheide te blijven garanderen. Kalibratiecertificaten voor nieuwe producten moeten besteld worden met het product.

Accessoires voor XL2

XL2 Product Leaflet

Download

XL2 Gebruikershandleiding

Download

XL2 Specificaties

Download

Certificaat voor XL2 + M4260 Klasse 2 Microfoon

Download

XL2 Type Approved Certificaat

Download

XL2 Type Approved Gebruikershandleiding

Download

Speech Intelligibility STIPA Toepassing

Download

Remote Measurement Handleiding

Download

Cinema Meter Handleiding

Download

Precision Kalibrator 94/114dB Product Data

Download

Digital I/O Adapter Box Product Data

Download

Input Keypad Product Data

Download

Digital I/O Adapter PCB Product Data

Download

MA220 Microphone PreAmplifier Product Data

Download

Downloads & Support

> Features

> Functies

> Accessoires

> Downloads & Support

> All-In-One Packs

De XL2 Analyzer vormt de unieke combinatie tussen een state-of-the-art geluidsniveaumeter, een uitgebreide akoestische analyzer en tevens een krachtige geluidsanalyzer. Een gamma meet-microfoons met een elektronische datasheet is beschikbaar om te voldoen aan al uw eisen.


Naast een geavanceerde sonometerfunctie bezit de XL2 ook de mogelijkheid om RTA en FFT hoge resolutie, RT60 Reverberatietijd, Polariteit, Delay en THD+N te verwerken. Optionele mogelijkheden zijn onder andere de Speech Intelligibility (verstaanbaarheid van spraak) STIPA, uitgebreidere akoestische functies, bioscoopkalibratie, pass/fail analyse en metingen op afstand. De Type Approval optie garandeert een upgrade naar een type approved sonometer.


Data en audio worden gelogd op de meegeleverde microSD kaart voor overdracht naar PC. Gratis reporting tools zijn ook beschikbaar via download. Het uitgebreide aanbod aan functies is speciaal ontworpen voor gebruik in:


• Geluidsinstallatie

• Veiligheidssystemen

• Geluids(overlast) Monitoring

• Live Geluid

• Broadcast

• Gebouwsakoestiek

• Industrie and Lucht-/Ruimtevaart

Vlaamse Geluidsnormen voor Muziekevenementen


Vanaf 1 januari 2013 werd een nieuwe wetgeving omtrent maximale geluidsniveaus in Vlaanderen goedgekeurd.


Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op alle publieke muziekactiviteiten waar elektronische muziek wordt gespeeld. Dit betekent dat élk publiek event met opgenomen muziek (bv. CD’s, MP3,…) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. Live optredens met microfoons, versterkers,…) onder deze noemer valt.


De wet is ook van toepassing op café’s met achtergrondmuziek, een feest in zaal of tent, muziek in een fitnesscentrum, dans- of achtergrondmuziek in eetzalen en refters, theaterstukken met muziek, optredens in een grote of kleine zaal, festivals,…


Hoe in regel te zijn met deze nieuwe wetgeving ?


NTi Audio voorziet een reeks “Packs” en handige tools voor geluidsingenieurs en experts om snel en eenvoudig de nodige metingen uit te voeren en te rapporteren: klik hier voor een overzicht.

Features


• Standaarden IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804, ANSI S1.4, ANSI S1.43

• Geluidsniveaus

• SPL effectief, Lmin, Lmax, Lpeak, Leq, glijdende Leq

• Spectrum 1/3 octaaf, 1/1 octaaf

• Sound Exposure Level LAE (optioneel)

• Percentielstatistieken voor breedband, 1/1 en 1/3 octaafspectrum: 1%, 5%, 10%, 50%, 90%, 95%, 99% (optioneel)

• Berekende waarden (optioneel): LCeq - LAeq, LAIeq - LAeq, LAFT5eq -LAeq

• Clock-impuls maximum level "TaktMax" volgens DIN 45645-1 (optioneel)

• Logging op SD Kaart

• Alle niveaus

• Short-time levels inclusief spectrum voor 1 seconde of langer

• 100 ms intervallen (optioneel)

• Wav-file (lineaire wav-files met 24 bit, 48 kHz (optioneel)

  • Frequentieweging: A, C, Z (=flat)

  • Tijdsweging: Fast, slow en optioneel impulse

  • Correctiewaarden k1, k2

  • Limietmonitoring met weergave overschrijdende geluidsniveaus

  • Digitale I/O interface voor besturing van externe randapparatuur

  • Remote measurement acquisition (optioneel)

All-in-One Packs

 Geschikt voor:


• Jeugdhuizen

• Gemeenschapscentra

• Culturele Centra

• Feestzalen

• Discotheken

• Cafés

• Eventsector

Inhoud:


• NTi Audio XL2 Geluidsmeter

• M4260 Klasse 2 Frequentie Microfoon

• Power Adapter 230V

Aanbevolen Accessories:


• Exel System Case

• ASD Verlengkabel 5m

Optionele Accessories:


• ASD Verlengkabel op maat

• SPL Stacklight + Digital I/O Adapter Box

Geschikt voor:


• Eventsector

• Concertorganisaties

Inhoud:


• NTi Audio XL2 Geluidsmeter

• M2211 Klasse 1 Frequentie Microfoon

• Power Adapter 230V

Aanbevolen Accessories:


• Exel System Case

• ASD Verlengkabel 5m

XL2 Pack Class 2

XL2 Pack Class 1

Geschikt voor:


• Milieudiensten

• Handhaving

• Politiediensten

• Toezichthouders

Inhoud:


• NTi Audio XL2 Geluidsmeter (Type Approved firmware)

• M2230 Klasse 1 Frequentie Microfoon

• Power Adapter 230V

• ASD Verlengkabel 5m

Aanbevolen Accessories:


• Exel System Case

• Precision Kalibrator    94/114dB

XL2 Pack Class 1 Type Approved

Optionele Accessories:


• ASD Verlengkabel op maat

• SPL Stacklight + Digital I/O

   Adapter Box

Optionele Accessories:


• ASD Verlengkabel op maat

• SPL Stacklight + Digital I/O

   Adapter Box

• Extended Acoustic Pack (EAP)

• Remote Measurement Option

XL2 Professionele Sonometer

You are here

Home > Products > Measurement & Testing > Audio > XL2 (NL)